För att vinna Hack for Sweden Award eller någon av de andra tävlingskategorierna ska man på ett kreativt och nyskapande sätt utveckla en lösning eller ett koncept som tydligt visar nyttan med myndigheters öppna data. Kategorierna för 2018 kommer publiceras inom kort.  Kategorierna för 2017 var följande:

 

Samhällsbyggnad

Sverige behöver fler bostäder, både till alla unga och till alla nya svenskar. Hur kan digitala tjänster hjälpa Sverige att öka tillgången till bostäder? Det kan handla om hur man förenklar för nybygge, hur man kan hitta lediga bostäder, eller hur man kan göra det enklare att omvandla befintliga byggnader till bostäder.

Smartare miljöinformation

Regeringen har uttalat att Sverige behöver använda sina resurser – naturens, medborgarnas och företagens – på ett bättre sätt för att nå miljömålen. Hur kan digitala tjänster utvecklas för att engagera medborgarna och företagarna för en bättre miljö i deras vardag? Detta exempelvis genom att fatta mer hållbara beslut, delta i samhällets demokratiska processer och i innovation.

Turism och friluftsliv

Sverige och dess natur är en resurs som kan generera fler turister och friluftsutövare och därmed öka företagandet i Sverige. Hur kan digitala tjänster, där myndigheternas data används, vara en del i detta? Exempelvis genom att förmedla kunskap om attraktiva platser att besöka, tillgängliggöra effektiva och synliga verktyg eller för att planera och förbereda resan?

Öppna spåret

Öppna spåret är en möjlighet för de deltagare som identifierar en samhällsutmaning där myndigheters öppna data kan bli en del av lösningen att släppa loss sin kreativitet.