Tack för alla fina bidrag!

Efter 24 timmars hackande stod laget bakom tjänsten Varsko som vinnare. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera den enskilde om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå.

Hack for Sweden är en tävling som arrangeras av flera svenska myndigheter och organisationer. Syftet är att stimulera och bredda användningen av öppna data.

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare för att ni på ett kreativt och nyskapande sätt inspirerat oss myndigheter i ett fortsatt arbete att tillgängliggöra mer öppna data. Vi hoppas att tävlingen har inspirerat er till att fortsätta driva samhällsutvecklingen i en positiv riktning.

Tack!

För att få fortsatta uppdateringar om Hack for Sweden, följ oss på Facebook, Twitter och Youtube.