Den 15-16 mars 2014 i Stockholm arrangerades för första gången Hack for Sweden. Ett unikt samarbete mellan tretton myndigheter och organsationer som vill skapa möjlighet för programmerare, studenter och datajournalister att utveckla nya och innovativa tjänster och produkter med hjälp av lägesbundna öppna eller fria data. Hack for Sweden syftar till att inspirera till ökad användning av myndigheters öppna och fria data så att nya produkter och tjänster kan utvecklas och komma allmänheten till del. På  Facebook och Twitter finns bilder från tävlingshelgen. Intervjuer med deltagarna finns på Youtube.

Vinnare

   

Här hittar du en beskrivning av alla tävlingsbidrag.

 Pressmeddelande (10 mars).

 Pressmeddelande  (16 mars).