Detta är en förkortad beskrivning av tävlingsreglerna för 2017. De kompletta reglerna finns här tävlingsregler-för-hack-for-sweden-2017-uppdaterad-2017-03-03.

Behov och utmaning

Utmaningen för tävlingsdeltagarna är att nyttja myndigheternas öppna data (det går självklart bra att använda andra datakällor) i nya lösningar som skapar ökad nytta för allmänheten. En lösning kan bestå av en fungerande teknisk lösning, en prototyp och/eller ett koncept.

Behovet från myndigheternas sida är att sprida och praktiskt påvisa nyttan med myndigheternas öppna data. De deltagande myndigheterna har identifierat ett antal utmaningar som man gärna ser att de tävlande jobbar med under Hack for Sweden. Utmaningarna finns beskrivna på www.hackforsweden.se/utmaningar.

Datakällor

De datakällor som kan användas finns listade på www.hackforsweden.se/data. Varje datakälla har en närmare beskrivning av vad datakällan innehåller och eventuella användningsvillkor. Det är fritt att använda andra datakällor, men för att vara med i tävlingen måste data från minst en av de listade datakällorna ingå. Arbetet med att tillgängliggöra nya data pågår kontinuerligt och det kan tillkomma nya data fram till tävlingshelgens början. Nya data kommer att läggas in i på webbplatsen.

Vem får delta

Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla. Man kan delta som enskild person eller i ett lag. Varje lag får vara max 4 personer. Man kan endast delta i ett lag.

Anställda från de arrangerade myndigheterna och organisationerna kan delta i Hack for Sweden. Lag bestående av deltagare som är anställda på någon av de arrangerande myndigheterna kan delta i Hack for Sweden men utom tävlan. För att vara med i tävlingen får myndighetsrepresentanter inte använda sin egna myndighets data. Undantag kan göras i särskilda fall.

Om tävlandet innebär mer än 20 mils resa (tur och retur, resor inom Sverige) kan personer i lagen ansöka om resebidragsstipendium.  Kostnaderna måste kunna styrkas och stipendiet betalas ut i efterhand. Ansökan skickas till hackforsweden@smhi.se senast en vecka efter att tävlingen avslutats.

Anmälan till Hack for Sweden 13-15 april 2017

Varje lag och enskilda deltagare som vill ha chansen att delta ska anmäla sig, anmälan kommer att öppna i februari. Antalet platser på Hack for Sweden är begränsat, platser tilldelas enligt principen först till kvarn. 

Uppdraget under Hack for Sweden 2018

För att bli bedömd av juryn och delta i tävlingen ska man förutom att följa tävlingsreglerna skapa en lösning som klarar följande kriterier:

–  Använder minst en av de angivna datakällorna som finns på www.hackforsweden.se/data

–  Under tävlingshelgen ladda upp en presentation av ditt bidrag (till exempel genom att ladda upp en PPT, foto, video, länk, kod etc) på avsedd plats som meddelas under tävlingsdagarna

–  De inlämnade bidragen kommer att bedömas på följande kriterier:

1. Formuleringen i själva tävlingskategorin (Hack for Sweden Awards, Bästa visualisering/dataanalys, Bästa IoT-lösning, Bästa nytta för allmänheten )

2. Bidragets kreativitet och originalitet

3. Genomförande (teknisk utformning, användbarhet, design och presentation)

4. Möter någon av utmaningarna som listats (Samhällsbyggnad, Smartare miljöinformation, Turism och friluftsliv, Öppet spår)

Rättigheter för tävlande

De idéer, prototyper, tjänster eller annat material som produceras under eventet och ingår i tävlingen ägs av upphovsmännen själva. Hack for Sweden förbehåller sig rätten att beskriva tävlingsbidragen offentligt och presentera dem på www.hackforsweden, i de sociala medier som är knutna till Hack for Sweden samt alla de medverkande myndigheternas och organisationernas webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.