Till Hack for Sweden bidrar flera myndigheter med öppen data. För att vara med i Hack for Sweden måste du använda  data från minst en av de medverkande myndigheterna, men du får gärna kombinera myndigheternas data med andra datakällor. Data från de olika myndigheterna är tillåtet att användas på olika sätt där varje dataset har en beskrivning av vad som gäller, se nedan. Arbetet med att tillgängliggöra data pågår kontinuerligt och det kan tillkomma nya data fram till tävlingshelgens början. Den data som finns här uppdaterades 2016-12-12.
Varje flik i arket finns även som nedladdningsbara csv filer : h4s-natur-miljoh4s-manniskor-sverigeh4s-infrastruktur-samhalleh4s-ekonomi-finans