Uppdraget
 

Från 200 innovatörer till 2 miljoner på 2 år.

Sweden's new platform for citizen-driven innovation - where public and private sector come together to create the Sweden we dream of tomorrow

Ann Molin, Head Project manager, Hack for Sweden

Vi är Sveriges nya plattform för medborgardriven innovation där över 88 myndigheter och företag samarbetar för att främja innovation genom öppna data. I processen av att digitalisera vår offentliga sektor har regeringen satt fokus på öppen data och medborgardriven innovation. Offentlig sektor, akademisk sektor och företag behöver interagera och samarbeta. Genom öppen data och medborgardriven innovation kan fler människor än någonsin bidra till vår välfärd och tillsammans kan vi bygga morgondagens drömsamhälle - Sverige 4.0.

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som ska bidra till att öka medvetenheten och användningen utav öppna data. Vårt fokus och mål är att stimulera och bredda användningen av öppna data till förmån för samhället. Vi organiserar Sveriges största årliga hackaton som drivs av våra myndigheter. År 2019 kommer Hack for Sweden att äga rum på Stockholmsmässan den 4 - 6 april.