Öppna
 
data
 

Öppna data är framtidens byggstenar

Elsa förklarar öppna data

Öppna data innebär all information vi skapar som kan användas, återanvändas, kombineras och delas. Exempel på öppna data kan vara trafikinformation, satellitdata eller väderdata, för att nämna några. Se mer på oppnadata.se där öppna dataset från den offentliga sektorn är listade. Att kombinera data på nya sätt har potential att skapa nya och användbara verktyg för ett bättre samhälle, ett smartare Sverige så att säga.

Vi måste bli fler myndigheter, kommuner, akademier, företag och organisationer som bidrar till Hack för Sverige med sina öppna data – Det är bara genom det sättet som kan vi bygga nya användbara verktyg för ett bättre samhälle för vårt framtida Sverige!