Fråga: Vad ska finnas med i anmälan och måste man ha en färdig idé?

Svar: Vår inställning är att det ligger i ett hackathons anda att merparten av arbetet görs på plats under tävlingshelgen. Därför förväntar vi oss inte att lagen presenterar en färdig lösning i anmälan. För att kunna erbjuda support till er innan hacket är det önskvärt att det i anmälan står vilken utmaning som laget planerar att jobba med, vilka dataset man tittat på och ett utkast till en idé. Eftersom vår ambition är att Hack for Sweden ska vara en rolig, intressant och innovativ tävling där deltagarna är beredda på interaktion med jury och arrangörer lämnar vi stort utrymme för kreativitet under tävlingshelgen. Vi ser därför anmälningarna mer som idéskisser än något som är skrivet i sten.

 

Fråga: Måste man bygga sin lösning med hjälp av raspberryn?

Svar: Nej, det är inget krav utan en möjlighet för dem som vill det, tex för de med IoT idé.

 

Fråga: Är det ok att göra en anmälan nu och komplettera med deltagarnamn senare?

Svar: Ja men senast den 19 februari vill vi ha in alla namn.

 

Fråga: Hur är det med övernattningsmöjligheter?

Svar: Vi kommer att återkomma till anmälda deltagare om praktiska detaljer men har planer på att erbjuda ytor där man ska kunna sova/vila över natten. Dock finns det ingen garanti på att rummen som vi har till förfogande räcker till alla. Sovsäckar/kuddar och dylikt får deltagare ombesörja själva. Det finns hotell i Kista (den närmaste heter Memory Hotel) men Hack for Sweden står inte för kostnaderna för boende på hotell.

 

Fråga: En person i vårt lag arbetar på en av myndigheterna som står bakom Hack for Sweden innebär det att vi inte får vara med?

Svar: I reglerna står att lag bestående av deltagare som är anställda på någon av de arrangerande myndigheterna kan delta i Hack for Sweden men utom tävlan. För att vara med i tävlingen får myndighetsrepresentanter inte använda sin egna myndighets data. Undantag kan göras i särskilda fall.

 

Fråga: När börjar Hack for Sweden och var äger det rum?

Svar: Tävlingen äger rum i egovlab/Stockholm Universitets lokaler i Kista helgen den 11-12 mars 2017. Programmet för eventet finns här och uppdateras löpande fram tills eventets start.

 

Fråga: Är det möjligt att följa Hack for Sweden på plats?

Svar: Hack for Sweden vänder sig i första hand till tävlande, arrangerande myndigheter, juryn och inbjudna gäster i lokalerna. Men lagens presentationer och prisutdelningen på söndagen sänds via vår Youtube-kanal. Hack for Sweden kan även följas på sociala medier via #hack4swe.