Hack for Sweden Award

Priset Hack for Sweden Award går till det bidrag som bäst har kombinerat data på ett kreativt sätt och skapat den mest nyskapande lösningen eller tjänsten som tydligt påvisar nyttan med myndigheternas öppna data. Användandet av data från flera myndigheter värderas extra högt.

Deltagarna i laget vinner möjligheten att delta i en valfri, för området relevant, konferens till ett värde av 10 000 kr per deltagare inklusive eventuella rese- och logikostnader. Dessutom erbjuder Internetstiftelsen i Sverige (IIS) vinnarna av Hack for Sweden Awards fyra utställarbiljetter på Internetdagarna den 20-21 november 2017 som äger rum i Stockholm Waterfront.

 

Specialpriser

Utöver detta delas specialpriser ut inom fem kategorier. Vinnare i dessa kategorier får ett Arduino startpaket med bland annat LCD-display, sensorer och övriga komponenter som behövs för att komma igång med Arduino. Samma bidrag kan bara vinna ett pris med undantag av deltagarnas pris. Priserna går till den lösning eller koncept som:

 

Bästa visualisering/dataanalys: Med hjälp av data illustrera en komplex verklighet på ett nyskapande och lättförståeligt sätt.

Bästa IoT-lösning: Visar hur IoT på ett innovativt sätt kan bidra till att komma ett steg närmare en lösning på en uttalad samhällsutmaning.

Bästa nytta för allmänheten: Skapar ett värde för allmänheten och driver samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

Deltagarnas pris: Utses av hackets tävlingsdeltagare till det lag eller den lösning som de tycker är bäst.

Juryns pris: Juryns pris kan tilldelas vid behov.

 

Prisregler
Ett pris kan inte överlåtas, eller helt eller delvis bytas ut mot kontanter eller annan ersättning i enlighet med dessa regler. Kostnader och utlägg i samband med pris ska faktureras/betalas av Hack for Sweden senast 31 augusti 2017.

Medverkan innebär att varje deltagare avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinnarna offentliggörs på tävlingsdagen i tävlingens lokal. De offentliggörs sedan på www.hackforsweden.se och även i de arrangerande myndigheternas övriga kanaler.