Välkommen till Hack for Sweden 2017.

Senaste uppdatering: 9 mars 2017 

Denna sida om praktisk information för tävlingsdeltagarna kan komma att uppdateras ändå fram till eventets start! Vi skickar en notis via email när uppdateringar sker.

Deltagare som har anmält  finns listade här : http://hackforsweden.se/wp-content/uploads/2017/03/Deltagare-open-list9March.pdf . 

 

Registrering

Vägbeskrivning till Kista Nod finns och registreringen sker på lördagen mellan klockan 08.30-09.30 i Kista Nod. Då får ni en namnbricka med ditt namn och lagnamn. Den fungerar som biljett till mat och inpassering och ska bäras under hela helgen.

T-shirt och Raspberry Pi delas ut när ni har registrerat er. Ni tilldelas även en yta där ditt lag kan jobba i.

 

Nätverk

Vi kommer att tillhandahålla trådlöst nätverksanslutningar. Inloggning och lösenord meddelas på plats. Det finns även begränsade fasta uttag för att komma åt det trådbundna nätverket och det är även begränsade DHCP-adresser som är lediga på det nätverket. Lag som har IoT projekt med behov för trådat nät utan NAT prioriteras.

 

Lokaler

Det finns rum av varierande storlek men mer än hälften av er behöver dela rum med andra lag. Vid registreringen får varje lag information om i vilket rum man ska vara. En mer detaljerad karta över lokalerna (baserad på http://dsv.su.se/utbildning/studieinformation/lokalerna-i-nod ) får ni när ni kommer.

Rummen är utrustade med whiteboard.  Toaletter finns både på plan 2 som ni kommer att sitta i men även i plan 0 där Aula Nod och Restaurangen finns.

Tyvärr finns inte möjlighet att duscha.

Vad gäller sov och vilomöjligheter utser vi två salar (könsdelat) för ändamålet och de kommer att finnas på plan 2 som ni jobbar i. Det finns inga sängar men det går bra att ta med sig liggunderlag, sovsäckar och dylikt . Det är dessa 2 salar som vaktbolaget kommer att meddelas att det finns sovande personer.

 

Supportdesk

Ställ gärna frågor till oss! På lördagen fram till kl. 16 har många av myndigheters experter på sin data på plats – utnyttja det!

Vi kommer att ha en supportdesk i närheten av entrén på plan 2. Här kan man även få tillgång till begränsade post-its lappar, pennor samt och vatten.

Alla ska få inbjudan till SLACK som är ett verktyg för online chatt. Du kan använda http://hackforsweden.slack.com/ för att chatta med andra lag eller med supportdesken (kanal #h4s2017-supportdesk).

 

Säkerhet

Alla som är närvarande på Hack for Sweden ska bära en namnbricka som man får vid registrering. Man måste alltså vara föranmäld för att bli insläppt.

Vi kommer att ge möjlighet för in och utpassering från Kista Nod kl. 0830-2300 (11/3) samt 0700-1700 (12/3). När inte dörren är bemannad under öppettiderna behöver man ringa på dörrvakten (telefonnummer sitter på dörren). In/utpassering mellan plan 2 och plan 0 följer samma öppettider. Det gäller även för er som måste röka då rökning är förbjuden inomhus.

Det kommer inte att finnas några låsbara skåp utan deltagarna får ansvara själva för värdesaker. OBS att studenter (och som inte deltar i Hack for Sweden) som pluggar på http://dsv.su.se/ har även tillgång till lokalerna dagligen mellan 07.00 to 00.00.

Nödutgångar sker genom alla trapphus  och på plan 2 finns utöver huvudtrappan även trapporna vid hissar A, C, D, E. Uppsamlingsplats sker utanför Entré 1 (genom att passera Hiss D på plan 0).  Hjärtstartare i närheten av supportdesken. Förbandsstationer finns vid skrivarplatserna.

 

Mat och alkohol

Det finns deltagare som är nötallergiska så ta inte med nötter till eventet.

All mat förutom nattamat kommer att serveras i restaurangen på plan 0. På kvällen den 11/3 kommer nattamat och drycka att finnas i närheten av supportdesken. Det är inte tillåtet att dricka eller äta i de rummen ni jobbar i.  På plan 2 får mat och dryck intas i Lunchrummet där det finns tillräcklig sopsortering för att ta hand om matsopor.

Alkoholförtäring är inte tillåten i lokalerna.

 

Kommunikation och film

Presentationerna som filmas och livastreamas kommer att användas för kommunikation om Hack for Sweden. Er medverkan i detta event innebär att ni medger fotografering, filmning, datalagring och spridning av materialet på Internet.

Under Hack for Sweden snackar vi på #hack4swe. Hack for Swedens Facebook och Twitter uppdateras löpande med nyheter under helgen. Stillbilder kommer också att tas under helgen. Filmade intervjuer och söndagens presentationer kommer att  filmas och läggas ut på Youtube. Filmerna kommer också att kunna hittas på Hack for Swedens webbplats.

 

Programmet för eventet

Lördag 11/3

Kl 08:30 Registrering och fika
Kl 10:00 Inledningstal, inspirationstal och praktisk information (i Aula Nod)
Kl 11:00 TÄVLINGEN STARTAR!
Kl 12:00 Lunch i restaurangen
Kl 15:30 Fika i restaurangen
Kl 18:30 Middag & mingel i restaurangen
Kl 23:00 Nattamat (plan 2)

Söndag 12/3

Kl 07:00 Frukostbuffé i restaurangen
Kl 09:00 Tävlingsbidragen ska finnas registrerade på hackforsweden.se. Start med röstning av deltagarnas pris.

JURYN granskar tävlingsbidragen inkl. filmsnuttarna

Kl 10.30 Finalisterna meddelas (vi meddelar under f.m. om det blir aktuellt med demonstration från myndigheternas experimentverkstan. Det sker i så fall innan finalisternas presentation)

OBS: Lag som tas ut till final för att presentera i aulan kommer få detta meddelat i ett SMS och bör snarast då komma till aulan, nära scenen där det finns reserverade platser.

Kl 11:00 Presentation av finalisternas tävlingsbidrag i Aula Nod
Kl 12:00 Lunch & mingel i restaurangen
Kl 13:30 Prisutdelningen, projektledaren tackar
Kl 14:00 Fotografering av och intervju med vinnande lag
Eftermingel med fika utanför Aula Nod

Slut på Hack for Sweden

 

Beskrivning av tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget ska vara inmatat i ett online formulär senast på söndag 12/3 klockan 09.00. Länken till formuläret kommer under lördagen att meddelas.

Era beskrivningar inkl. namn på team medlemmarna kommer att sammanställas efter tävlingen för att läggas upp publikt på vår hemsida.

 

Filmsnutt – Presentationer

Då det är manga som deltar i år så är det inte möjligt för alla att presentera på scenen.

Alla team behöver istället skapa en filmsnutt på max 2 minuter. Den kan skapas med hjälp av en mobiltelefon eller program som Screencast-o-matic.

Filmsnutten ska tydligt visa vad du har åstadkommit under helgen. Denna tillsamammans med det ifyllda google tävlingsformuläret ska få jury att bestämma om vilka finalister som ska presentera på scenen. Underlagen kommer även att kunna tittas av andra deltagare (inkl. deltagande myndigheter) för att rösta på Deltagarnas Pris.

För att få lite inspiration om vad som bör ingå i er filmsnutt kan du ta en titt på förra årets presentationer (i för sig på scenen och 2,5 minuter långa per lag) https://www.youtube.com/watch?v=rc8qbdCUxwU&list=PLR0djR4QSCA1aI-Ji8r_5ClXfRtTC5yXG&index=6 . Google formuläret kommer att innehålla information som liknar förra årets beskrivdungar, se  http://hackforsweden.se/wp-content/uploads/2016/03/T%C3%A4vlingsbidragen-2016-.pdf

Du kommer att behöva ladda upp filmsnutten på youtube.com . Efter det specificerar du länken till filmsnutten i google tävlingsformuläret. Arrangörer kommer efteråt att skapa en youtube spellista som innehåller samtliga filmsnuttar som har lämnats in via formuläret och ska sedan distribuera den till alla för visning.

Det ska framgå tydligt vilket lag som har skapat filmen i både filnamnet och i filmsnutten.

For filformatt som youtube stödjer se https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en . Undvik gärna bakgrundsmusik för att slippa problem med uppladdning till youtube.

 

Finalisterna som får presentera live på scenen

Juryn kommer att titta i samtliga tävlingsbidragsbeskrivningar samt filmsnuttar som ni har lämnat in.

Under tiden juryn överlägger vilka som blir finalister kan alla deltagarna (inkl. myndighetsrepresentanterna) välja att titta på bidragen som finns via vår hemsida för att rösta på lag som ni tycker ska vinna Deltagarnas Pris.

Vid ca kl 1030 kommer lag som tas ut till final för att presentera i aulan att få detta meddelat i ett SMS och bör snarast då komma till aulan, nära scenen där det finns reserverade platser.Presentationer som görs av finalisterna kommer att sändas live kl 1100-1200.

Ni som ska presentera på scenen kan välja att spela upp teamets tidigare skapade filmsnutt alt. visa live från den Windows dator som är ansluten i Aulan. VGA,HDMI och miniDisplayPort adapters finns om man vill visa från sin egen PC istället..

Det finns arrangörer som presenterar lagen, ordnar kön.

 

Prisutdelning

Juryn delar ut samtliga priser för Bästa visualisering/dataanalys,

Bästa IoT-lösning, Bästa nytta för allmänheten, Deltagarnas pris, Juryns pris (tilldelas vid behov) och slutligen Hack for Sweden Award.

Vi hänvisar till vår hemsida för information om priserna, se http://hackforsweden.se/priser/

 

Kontaktuppgifter

Angela Yong                                Projektledare                          073-3808208

Bobo Tideström                         Bitr. projektledare                     0727013508