Hack for Sweden är ett samarbete mellan över 20 statliga myndigheter. Projektledare för Hack for Sweden 2017 är Angela Yong på SMHI.

Angela Yong, projektledare

Telefon: 011-495 82 08

E-post: hackforsweden@smhi.se